01.06.2022

ÇOCUK İSTİSMARININ HUKUKİ BOYUTU VE BELİRTİLERİ

Çocuk istismarı, çocukların beden ve ruh sağlıklarına büyük ölçüde zarar veren fiziksel, ruhsal ve cinsel açıdan çocuğun kötü davranışlara maruz kalmasını içeren eylemlerdir. Bu eylemlerin çocukların tanımadığı kişilerin yanı sıra yakın çevresi, aile bireyleri, öğretmenleri, arkadaşları, akrabaları tarafından da maruz kaldıkları bilinen bir gerçektir.

18 yaşından küçük her birey çocuk olarak değerlendirilir. Ancak Türk Ceza Kanunu çocukları belirli sınıflara ayırarak kategorize etmiştir:

- 15 yaşını tamamlamamış çocuklar: 15 yaşını henüz tamamlamamış kız veya erkek çocuklara verilen isimdir. Bu kategorideki çocuklara karşı işlenen suçlarda, çocuğun rızasının olmadığı kabul edilir. Ayrıca bu kategoride yer alan 12 yaş altı mağdur çocuklarda suçun cezası daha ağırdır.

- 15 yaşını tamamlamış algılama yeteneği gelişmiş çocuklar: Bu kategorideki çocukların cinsel davranışın önemini ve sonuçlarını anlayabilme kapasitesinin olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla 15 yaşını tamamlamış ve algılama yeteneği gelişmiş çocuklarda cinsel özgürlüğe saygı duyulur. Ancak çocuklar 18 yaşından küçükse yine de çocuk kategorisinde yer alır. Dolayısıyla bu çocuklarla cinsel ilişkiye giren kişiler TCK 104 Reşit Olmayanlarla Cinsel İlişki Suçu maddesine göre suç işlemiş olur.

- 15 yaşını tamamlamış algılama yeteneği gelişmemiş çocuklar: Bu kategoride yer alan çocukların cinsel eylemin önemini ve sonuçlarını anlayabilme kapasitesinin olmadığı kabul edilmektedir. Dolayısıyla eğer mağdur çocukların rızası olsa bile bu rıza geçerli sayılmaz. Bu durumlarda mağdur çocuğun ve velisinin adli tıp raporuna ihtiyaç duyulur.

Çocuğun cinsel istismarı suçunun mağduru yalnızca çocuk olabilirken faili herkes olabilir. Fail ergin olabileceği gibi çocuk da olması mümkündür. Fail 12 yaşını doldurmamış olan bir çocuksa Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesinin birinci fıkrası gereğince cezai sorumluluğunun olmadığı sonucuna varmak gerekir. Ayrıca failin erkek veya kadın olması da mümkündür. Faille mağdurun aynı cinsten olması suçun oluşmasını engellemez.

ÇOCUKLARDA İSTİSMAR BELİRTİLERİ

Ebeveynler, çocuğun sosyal ve psikolojik açıdan çevresini oluşturan ve ona şekil veren en önemli kişilerdir. Bu nedenle ebeveynlerin çocuğun ruh ve beden sağlığını olumsuz olarak etkileyebilecek durumların farkında olmaları büyük önem taşır.

Ülkemizde çocukluk çağındaki istismar ve ihmal olaylarının birçoğu ne yazık ki gün yüzüne çıkmamaktadır. Çocuklar yaşadıkları kötü muameleleri çoğu zaman korkup ailesine anlatmamakla birlikte kendi iç dünyalarına kapandıkları gibi zaman zaman da bu taciz olayları “Ailemize laf gelmesin, rezil olmayalım” denilerek aile tarafından göz ardı edilebilmektedir. Bu durumu yok saymak kanunen suç olup, çocuğa da psikolojik açıdan en büyük zararı sağlayacaktır. Bu nedenle bu hususta ailelerin ve toplumun bilinçli olması oldukça önemlidir. Burada ebeveynlere düşen görev çevre faktörünü düşünmeden çocuklarını iyi gözlemlemek ve herhangi bir değişiklik sezdiklerinde ne yapacaklarına dair bilgi sahibi olmalarıdır.

Uzmanların yapmış olduğu araştırmalara göre cinsel istismara maruz kalan çocuklarda gözlemlenen başlıca belirtiler şunlardır:

-Uyku sorunu ve karanlıktan korkma,

-Sık sık kâbus görme, görünmeyen nesnelere ilişkin korku,

-İştah azalması,

-Ortada bir neden yokken sürekli karın ağrısı şikâyetleri,

-Ruh halinin aniden değişmesi, durup dururken öfkelenme ya da başka tepki verme,

-Bazı insanlara karşı korku ve onlarla yalnız kalmama isteği,

-Biraz büyük yaştaki çocuklarda idrarını yatağa kaçırma, parmağını emme ve sadece tanıdığı kişilerle iletişim kurma,

-Başka bir yetişkinle olan sırrını açıklamayı reddetme. Sürekli yeni ve kendinden oldukça yaşlı arkadaşından bahsetme,

-Çocuğun aniden bol miktarda harçlığının olması.

Bu saydıklarımız genel olarak görülen sebepler olup çocuktan çocuğa farklılık gösterebilmektedir. Çocuğundaki değişiklikten şüphelenen ebeveyn, çocuğu incitmeden hoşuna gitmeyecek bir duruma maruz kalıp kalmadığı yönünde bilgi almalıdır. Bu süreçte psikolog ve psikiyatristten yardım almak sürecin daha sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır. Psikolojik desteğin ardından adli makamlardan da hukuki destek alınmalıdır. Zira Türk Ceza Kanununa göre çocuğun fiziksel, cinsel veya duygusal yönden istismarını öğrenen kişinin ihbar yükümlülüğü vardır.

İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kamu görevlisi veya sağlık mensubunun bu suçu işlemesi halinde ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

ÇOCUK İSTİSMARININ HUKUKİ BOYUTU VE BELİRTİLERİ

Çocuk istismarı, çocukların beden ve ruh sağlıklarına büyük ölçüde zarar veren fiziksel, ruhsal ve cinsel açıdan çocuğun kötü davranışlara maruz kalmasını içeren eylemlerdir. Bu eylemlerin çocukların tanımadığı kişilerin yanı sıra yakın çevresi, aile bireyleri, öğretmenleri, arkadaşları, akrabaları tarafından da maruz kaldıkları bilinen bir gerçektir.
01.06.2022

İŞSİZLİK MAAŞI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Hizmet akdi ile bir işyerinde çalışmakta iken istek, yetenek, sağlık ve yeterliliği olmasına rağmen, herhangi bir kasıt unsuru bulunmaksızın işini kaybeden sigortalıların işlerini kaybetmeleri nedeniyle uğramış oldukları gelir kaybının bir süre ve belirli bir ölçüde karşılayan geçici destek işsizlik sigortası olarak adlandırılmaktadır.
18.05.2022

TRAFİK CEZASINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Trafik cezaları her sene zamlanmakla beraber sürücülere ciddi bir maddi kayıp yaratabilmektedir.
11.05.2022
Yorumlar (0)